Apollo Gazelle door Truckbouw Aalten - 2,81 K

"Op deze pagina een kleine introductie in de wondere wereld van de driewieler ."
(dank je , Chriet .).

De nedelandse wet kent ongeveer deze definitie van de bakbrommer :"Een driewielig voertuig met een hulpmotor dat dusdanig is afgesteld dat de max. snelheid niet boven de 45 km. komt"
Nu is er nog veel meer aan wetten over bakbrommers en te zijnertijd wil ik daar een aparte page aanwijden .Die je dan kan afdrukken en aan Oom Agent geven (Wat een rare oom ? Uniformfetishist ?) als je weer eens aangehouden word omdat de dienstklopper moeilijk wil doen over iets waar hij/zij toch niks over weet .

Eigenlijk zijn er twee types driewielers (met hulpmotor) : De bakbrommer en de Motorcarry .
De bakbrommer is de bakfiets met hulpmotor , dus altijd met een sturende bak .
De motorcarry is alle het andere vervoer met een hulpmotor (invalidevoertuigen en nieuwerwetse brommerautootjes uitgezonderd) , dus Apollo's , Vespa-karren , ijzeren-honden , electrische melkwagens enz.(sommige vierwielers horen ook in deze groep maar bijv. een Unimog weer niet ).


Merken & Type's

(voor zover bekend)

bakbrommers

motorcarry's

invalidevoertuigen

Gazelle
Batavus
Lely
Huisman
Peugot

 

(Gazelle) Apollo
Vespa
Moto Franco
Spijkstaal
Bajaj
Dnjepr

 

Lely
Inca


Tips en Veelgestelde vragen

Tip 1 : Koop een bakbrommer ! Je hoeft tenminste geen helm op.

ง 28. Helmen Artikel 60.


1. De bestuurder en de passagiers van bromfietsen, motorfietsen en driewielige motorvoertuigen moeten een goed passende helm dragen, die door middel van een sluiting op deugdelijke wijze op het hoofd is bevestigd en die is voorzien van een goedkeuringsmerk als bedoeld in artikel 22, vierde lid, van de wet.

2. Het eerste lid geldt niet voor:

a. de bestuurder en de passagiers van een snorfiets;

b. de bestuurder en de achter hem zittende passagier van een brombakfiets;

c. de bestuurder of de passagier van een door de Dienst Wegverkeer aangewezen type bromfiets, niet zijnde een brommobiel, of motorfiets van wie de zitplaats beschermd wordt door een veiligheidscel en voorzien is van autogordels. Bij de aanwijzing kan onderscheid gemaakt worden tussen de bestuurder en de passagiers ten aanzien van de gelding van het eerste lid. Bij ministeri๋le regeling worden regels gesteld betreffende de eisen waaraan een type bromfiets of motorfiets moet voldoen om te kunnen worden aangewezen. Deze regels zien in elk geval op de eisen die gesteld worden aan de veiligheidscel en de autogordels;

d. de bestuurder en de passagiers van een brommobiel met een gesloten carrosserie;

e. de bestuurder of de passagiers van een brommobiel zonder gesloten carrosserie of een driewielig motorvoertuig, van wie de zitplaats in deze brommobiel of dat motorvoertuig is voorzien van bevestigingspunten voor autogordels overeenkomstig het bepaalde in richtlijn 97/24/EG, zoals deze gold op de datum waarop het voertuig in gebruik is genomen, en van autogordels die voorzien zijn van een krachtens artikel 5.2.47, zesde lid, van het Voertuigreglement vastgesteld goedkeuringsmerk.

3. Het is bestuurders verboden passagiers beneden de twaalf jaren te vervoeren op een andere wijze dan in dit artikel is voorgeschreven.

Tip 2 : De remkabels van een apollo gazelle kun je heel goedkoop vervangen door de handremkabels van een opel ascona

Tip 3 :Een goede vervanging voor de standaard wielen van Huisman en Apollo Gazelle zijn Mini velgjes.Alleen moeten wel de bout-gaten uitgeboord worden. Dat moet zeer precies gebeuren anders gaat je wiel wiebelen !!!

Onderdelen :

Onderdelen zijn bizar moeilijk te krijgen , maar toch hier een onvolledig lijstje :

-Apollo (Gazelle) : Truckbouw bv., Aalten, tel:0543473466
-Bajaj : D.O.G. bv., Coevorden, tel:0524511927
-Zundapp : Massink, Steenderen, tel:0575451059 (alleen op Vrij-en Zaterdag)
-Zundapp(80cc) : Kolkhuis Tanke, Hengelo, tel:1742912465 (nieuwe,dure import uit China)