Straf dreigt voor agent die brombakfiets aanhoudt


LEEUWARDEN - Michel Schroder uit Leeuwarden heeft op zijn brombakfiets een bijzonder status als weggebruiker verworven . Wanneer hij door de politie wordt aangehouden , dan hangt niet hem , maar de agent een straf boven het hoofd . Politiechef Wim van Essen heeft onder zijn ondergeschikten een circulaire verspreid : ze moeten Schroder voortaan ongestoord laten rijden .
De gemotoriseerde bakfietser werd er mesjogge van . Talloze keren is hij door ijverige agenten tot stoppen gebracht : waarom meneer geen helm op had , en of hij alstublieft op het fietspad wilde gaan rijden . Steeds weer legde Schroder dan uit dat hij zich wel degelijk aan de regels houdt . Volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeertekens mag een voertuig op een fietspad niet breder dan 75 centimeter zijn .


Meneer Schroder op zijn Apollo Schroders bakfiets is maar liefst 130 centimeter breed en hoort dus op de rijbaan thuis . En wat die bromfietshelm betreft : de HMC 703 Apollo van Schroder is volgens de wet een snorfiets "hetgeen inhoud dat de bestuurder niet helmplichtig is". De Leeuwarder moest nogal wat overredingskracht gebruiken om onder bekeuringen uit te komen .
Op een gegeven moment begonnen de heftige discussies langs de weg hem behoorlijk de keel uit te hangen . Toen de getergde Schroder op 27 februari 1995 voor de tiende keer werd aangehouden , sloegen de stoppen door . Hij gaf de politieman een vuistslag in het gezicht . Vier politiemensen moesten er aan te pas komen om de woedende verdachte te arresteren . Enkele maanden later stond hij voor de rechtbank .


Tijdens de zitting kwam officier van justitie Ben van der Lugt met een ongebruikelijk voorstel : hij wilde een uur uittrekken voor een gesprek met de gedaagde . "Het kan best zijn dat we ruzie krijgen , al hoop ik dat hij mij geen klap geeft",aldus de aanklager . "Deze verdachte mag ons gebouw niet verlaten zonder voldoende wederzijds begrip . Anders gaat hij opgefokt naar huis en dat wil ik niet ."


Van der Lugt zag wel in dat de bakfietser niet telkens weer had mogen worden aangehouden . Toch moest de beschuldigde vier maanden later alsnog voorkomen . Een hevig ge-emotioneerde Schroder liet in de rechtszaal weten dat hij geen enkele vorm van straf zou accepteren . "Dan zet u ons voor een probleem ", reageerde politierechter Lisette Lindenbergh .


Ze verklaarde hem uiteindelijk schuldig , maar legde de man geen straf op . De rechter stelde hem voor in het vervolg "tot tien te tellen en dat u dan tegen u zelf zegt : Schroder , je moet rustig zijn ". Sindsdien heeft de verkeersdeelnemer heel wat afgeteld langs de rijbaan . Ondanks de voorgeschiedenis bleven de Leeuwarder politiemensen hem lastigvallen .
Daarom besloot Schroder de kwestie aan te kaarten bij commissaris Cees Bangma en districtschef Wim van Essen . Dit hielp . Vorige week ontvingen de medewerkers van het politiedistrict Midden-Friesland een brief . Van Essen laat weten dat hij het idee heeft "dat in een aantal gevallen de heer Schroder bewust wordt gecontroleerd , terwijl bekend is dat er geen sprake is van een overtreding".


"Een soort uitlokking , zal ik maar zeggen", vervolgt de politieman zijn schrijven . "Hierbij laten wij duidelijk weten , dat deze vorm van onprofessioneel gedrag - wanneer dit aan de orde mocht zijn - absoluut niet door ons getolereerd wordt."